Analiza przedwdrożeniowa

 

Celem analizy biznesowej jest przede wszystkim maksymalizacja korzyści płynących z planowanego wdrożenia systemu informatycznego (np. Symfonia lub Symfonia ERP). Analiza biznesowa pomaga firmie podjąć właściwą decyzję, ocenić opłacalność, porównać koszty i korzyści z planowanego przedsięwzięcia.

 

Profesjonalnie przeprowadzona analiza, a następnie profesjonalne wdrożenie systemu ERP wpływają na rozwój firmy. Analiza pozwala także zdefiniować źródła problemów w dotychczasowym działaniu firmy, ustalić cele do osiągnięcia, metody i mierniki ich realizacji. Wszystkie procesy należy opisać, przeanalizować i zoptymalizować pod kątem systemu, którego głównym zadaniem jest wspieranie zarządzania firmą.

W ten sposób firma otrzymuje informację, w jakich obszarach działania potrzebne są zmiany, a w jakich wystarczy drobna korekta. Efektem analizy przedwdrożeniowej jest raport zawierający wykaz celów, narzędzi i metod ich realizacji. 

 

Mamy wieloletnie doświadczenie w optymalizacji procesów biznesowych. Służymy Państwu wsparciem w postaci profesjonalnego doradztwa. Nasi konsultanci chętnie podzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświdczeniem.

Kontakt  61 868 22 08 lub biuro@wercom.pl