Sage Symfonia ERP 2017.d

Sage Symfonia ERP 2017.d 

 

Ukazała się nowa wersja Sage Symfonia ERP. Uaktualnienie zawiera zmiany w modułach: Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość wraz z Obiektem Integracji, Sage Symfonia ERP Środki Trwałe i Repozytorium Dokumentów.

 

Poniżej ogólny zarys zmian jakie zostały wprowadzone w obszarze:

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość:

 • Zmieniono sposób generowania korekt JPK_VAT. Od tej wersji korekta JPK_VAT tworzy się zawsze według wersji 2.
 • Dodano wzory deklaracji: VAT-27(2), VAT-UE(4), VAT-UEK(4). Uwaga: te deklaracje występują tylko w formie elektronicznej. Cała obsługa e-deklaracji, wraz z wydrukiem, jest dostępna tylko jeśli klient posiada moduł e-Deklaracje.   
 • Dla deklaracji VAT-UE, VAT-UEK został dodany przycisk Lista otwierający okno z informacjami o naliczonych na deklaracji pozycjach.
 • Numeracja dokumentów dla JPK - Jeśli dokument zakupu posiada numer obcy oraz numer nadany w module Handel wtedy do raportów JPK wykorzystywany będzie wyłącznie numer obcy dokumentu.
 • Współpraca z serwisami NIP i VIES – dodano możliwość sprawdzenia danych kontrahenta w rejestrze NIP oraz w rejestrze VIES
 • Tworzenie transakcji dla wyciągu bankowego - Dodano możliwość wyboru czy dla importowanego z RDF wyciągu bankowego będą automatycznie tworzone transakcje. Zachowanie importu definiowane jest parametrem NOWATRANS w szablonie importu wyciągów bankowych.
  • #NOWATRANS "1" - transakcje się zakładają.
  • #NOWATRANS "0" - transakcje się nie zakładają.
 • Raport Obroty kont aktywnych rozbudowano o opcje regulujące prezentację zerowych obrotów oraz przeksięgowań końca roku.
 • Komunikat wczytuję dane będzie znikał po zakończeniu wyszukiwania rozrachunków.
 • Do raportu Zapisy wg słownika dodano opcję Eksport zapisów do Excela.
 • Poprawiono obsługę komunikatów występujących podczas księgowania dokumentów. Komunikat o złej kolejności księgowania umożliwi zignorowanie kolejnych jego wystąpień.
 • Poprawiono obsługę  wartości wprowadzanych w pole Proporcja odliczenia podatku naliczonego w oknie ustawień Rejestry i konta VAT.

 

Sage Symfonia ERP Środki Trwałe:

 • Operację Inwentaryzacja - zapisz do pliku -  rozszerzono o eksport pola Osoba odpowiedzialna (Osoba odp).
 • Amortyzacja degresywna bilansowa - W grupie ustawień amortyzacji degresywnej przejście amortyzacji bilansowej na metodę liniową nastąpi dodano ustawienie przejście na liniową nie nastąpi, do końca amortyzacji będzie stosowana metoda degresywna
 • Proporcje VAT można ustawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
 • Poprawiono nazwę pola wyboru środek objęty coroczną korektą odliczenia VAT 
 • Poprawiono wyliczenie daty zamortyzowania w sytuacji, gdy zwiększono wartość środka zamortyzowanego.
 • Poprawiono mechanizm wyznaczania daty zamortyzowania w raporcie Raport do Excela.
 • Poprawiono mechanizm przewidywanego plany przy amortyzacji przyśpieszonej.

 

Repozytorium Dokumentów

 

 • Dodano możliwość drukowania e-deklaracji. Opcja drukowania jest dostępna z menu kontekstowego na podglądzie e-deklaracji. Można ją również wywołać skrótem klawiszowym Ctrl+P.