Wercom Wercom

Sage Symfonia ERP 2016

Z przyjemnością informujemy, że dostępna jest już najnowsza wersja programu Sage Symfonia ERP 2016.

 Zobacz, jakie korzyści osiągniesz dzięki aktualizacji systemu do najnowszej wersji.

 

  • Elastyczna dekretacja księgowa i wymiary analityczne

Uzyskasz możliwość gromadzenia i analizy szczegółowych danych analitycznych powiązanych z pojedynczym zapisem księgowym w module sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość; pozycją dokumentu magazynowego; pozycją dokumentu sprzedaży oraz pozycją dokumentu zakupu. Wprowadzone zmiany rozszerzają możliwości analityczne Sage Symfonia ERP Business Intelligence poprzez wersyfikację kosztów i przychodów według własnych kryteriów (np. projekty, kontrakty).

 

  • Definiowanie i kontrola budżetu

Skorzystasz z możliwości przygotowania planów budżetowych w wielu wariantach zależnych od bieżących potrzeb firmy, a następnie weryfikowania poziomu realizacji założonego budżetu, na poziomie zdefiniowanych wymiarów np. projektów czy centrów kosztowych.

 

  • Nowe wzory sprawozdań finansowych

W związku ze zmianą ustawy o rachunkowości zaktualizowaliśmy układy bilansu i RZiS na obowiązujące od 2016 roku.  Przy pierwszym logowaniu do firmy układy bilansu i RZiS na rok 2016, utworzone we wcześniejszej wersji programu, zostaną automatycznie skonwertowane do nowego układu.

 

  • Rejestracja urlopu w wymiarze godzinowym

Zarejestrujesz urlopy z tytułu opieki nad dzieckiem dostosowane do zmian w kodeksie pracy wprowadzonych ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zmiana umożliwia pracownikom wybór sposobu wykorzystania urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze dziennym lub godzinowym.

 

  • Rozszerzona obsługa umów cywilnoprawnych

Rozliczysz umowy cywilnoprawne zabezpieczone przed zmianą naliczeń elementów płacowych liczonych narastająco w ramach miesiąca. Zrealizowane rozliczenia będą blokowane przed automatycznym przeliczeniem mogącym wystąpić jeśli rozliczenia nie są realizowane chronologicznie.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany aktualizacją skontaktuj się z nami: 61 868 22 08 lub biuro@wercom.pl